Silkroad Online Türkiye Meslekler

Meslekler arası rekabet anlayışı

Silkroad Online Türkiye’de meslek etkinlikleri esnasında iki meslek türü kaçınılmaz olarak birbiriyle çatışır. Her mesleğin kendine has avantajları bulunmaktadır. Oyuncu kendine en uygun mesleği serbestçe seçebilir.

Hunter

Thief

Bir Meslek Seçme

Her hesapta sadece bir meslek alınabilir. Bir karakter bir meslek seçtiğinde aynı hesapta bulunan diğer karakterler de otomatik olarak aynı mesleği alırlar.
Mesleği daha sonra seçmek istiyorsanız veya bir meslek almak istemiyorsanız, meslek seçmek zorunda değilsiniz.

Meslek seçmek için meslek seviyesi gerekliliği bulunmamaktadır, bu gereklilik bir meslek kıyafet seçerken geçerlidir.
Mevcut mesleğinizi değiştirmek isterseniz şehirdeki meslek NPC’si ile görüşerek mevcut mesleğinizi sona erdirebilirsiniz. Mevcut mesleğinize son verildiğinde meslekle ilgili tüm bilgiler başlangıç durumuna getirilir.

 • Bir mesleğin diğer mesleğe olan oranının (hesaplar) farkı %10 veya daha fazla ise, daha yüksek oranlı meslek seçilemez. Ancak bu kural oyuncuların asgari sayısına ulaşılıncaya kadar uygulanmaz (100 oyuncu).

 • Karakter seçme ekranından bir mesle seçilebilir. Meslek seçerken lütfen çok dikkatli olun çünkü seçtiğiniz mesleği değiştirmeniz kolay olmayacaktır.

Meslek Rumuzu

Rumuz, meslek modundayken görüntülenen karakter adıdır. Meslek Modu, karakterin bir meslek kıyafeti giymİş olduğu durumu ifade eder. Rumuzlar, meslek Modunda ortaya çıkan çatışmaların Normal Modu etkilememesi için kullanılır. Meslek Moduna geçiş yapmak için önce bir rumuz seçmek zorundasınız.

Bir Rumuz Nasıl Oluşturulur

 • Bir meslek NPC’si ile görüşün ve menüden [Bir rumuz oluştur] seçeneğini seçin.

 • Rumuz, karakterin genel adıyla aynı olamaz veya kullanılmakta olan bir rumuz alınamaz.

 • Rumuzları oluşturma ve diğer kurallar, genel karakter adını oluşturmakla aynıdır.
  6 karaktere kadar Korece veya 12 karaktere kadar Ingilizce karakter kullanabilirsiniz.

Bir Rumuzu Düzenleme/Silme

 • Bir rumuzu düzenlemek için karakterin seviyesine göre bir ücret ödemek gerekir.

 • Rumuz oluştururken olduğu gibi, rumuz düzenlerken de yeni alınan rumuz karakterin genel adıyla veya diğer rumuzlarla çakışmamalıdır.

 • Meslek Sendikasından istifa ettiğinizde rumuz silinir. Bir rumuz düzenlendiğinde veya silindiğinde kullanılamaz olur.

Rumuzu Kullanma Kuralları

 • Rumuzun önündeki yıldız (*) işareti onu karakterlerin genel adlarından ayırır.

 • Rumuza fısıltı, not ve arkadaşlık daveti gönderilemez.

 • Bir rumuz kullanırken parti sohbetindeki, açık sohbetteki, parti eşleşmesindeki ve hedef penceredeki tüm iletiler rumuzla birlikte görüntülenir.

 • Bir rumuz kullanırken küresel sohbetteki, lonca sohbetindeki, birlik sohbetindeki ve lonca penceresindeki tüm iletiler karakterin genel adı altında görüntülenir.

 • Bir rumuz kullanırken karakterin üyesi bulunduğu loncanın adı görüntülenmez.

Meslek kıyafeti

Avcılar ve Hırsızlar ilgili meslek NPC’lerinden meslek kıyafetlerini satın alabilirler. Meslek etkinliklerine ve ticarete girişmeden önce bir meslek kıyafeti giymelisiniz

Meslek Kıyafetlerini Giyme

 • Meslek kıyafetleri Teçhizatlar penceresindeki meslek diliminde verilir.

 • Bu kıyafetleri giyebilmek için bir rumuza sahip olmalı ve bir şehirde bulunuyor olmalısınız.

 • Bir partideyken meslek kıyafeti giyemezsiniz.

 • Bir meslek kıyafeti giydiğinizde şehir portalına otomatik olarak İşınlanırsınız.

 • Ekranın en üst kısmında bulunan genel karakterin adı ve seviyesi yerine meslek rumuzu ve seviyesi geçer.

 • Ekranın alt kısmında görüntülenen karakter seviyesi yerine meslek seviyesine geçer.

 • Ekranın alt kısmında bulunan EXP çubuğu yerine de Job EXP ile değişir.

Meslek Kıyafetlerini Çıkarma

 • Meslek kıyafetleri sadece şehirde çıkarılabilir.

 • Bir partideyken meslek kıyafetini çıkaramazsınız.

 • Bir meslek kıyafetini çıkardığınızda şehir portalına otomatik olarak İşınlanırsınız.

Meslek kıyafeti giyen, ekran UI (user interface) meslek durumu için değiştirilir.

Meslek Becerileri

Yalnızca meslek Modunda bulunan meslek becerileri eklenmİştir. Bu beceriler, Beceriler penceresinden ”meslek” sekmesi altında listelenmİştir. Öğrenebileceğiniz beceri türü meslek seviyenize göre farklılık gösterir.

Nakliye Aracı

Meslek etkinlikleri veya Ticareti için Nakliye araçları gereklidir. Bu araçlar ticaret etkinlikleri için nakliye araçları ve ticaret için nakliyet araçları olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Her iki nakliye aracını aynı anda çağıramazsınız.

 • Nakliye aracı meslek Becerileri kullanılarak çağrılabilir ve nakliye aracı Beceri Seviyelerine göre çağırılır.